1. Sjögrens syndrom

  Sjögrens syndrom, keratoconjunctivitis sicca, sjukdom orsakad av kronisk inflammation i körtelvävnad, särskilt tår- och spottkörtlar.
 2. muskelsjukdomar

  muskelsjukdomar, myopatier, sjukdomar i muskeln vilka är antingen medfödda eller förvärvade, dvs. en följd av sjukdom eller skada.
 3. sängläge

  sängläge, medicinsk behandlingsmetod. Långvarigt sängläge spelade förr en mycket stor roll, t.ex. vid tuberkulos och magsår samt efter större kirurgiska ingrepp.
 4. parkinsonliknande sjukdomar

  parkinsonliknande sjukdomar, Parkinson-plus syndrom, grupp neurologiska sjukdomstillstånd som liknar Parkinsons sjukdom.
 5. DDT

  DDT, 1,1,1-triklor-2,2-bis(4-klorfenyl)etan, vitt, kristallint ämne, som är praktiskt taget olösligt i vatten men lättlösligt i de flesta organiska lösningsmedel.
 6. spinal muskelatrofi

  spinal muskelatrofi, SMA, samlande namn på en grupp ärftliga sjukdomar som leder till förlamning och muskelförtvining (atrofi).

 7. alkoholbetingade sjukdomar

  alkoholbetingade sjukdomar, åkommor som betingas av alkoholberusning eller av långvarigt överbruk av alkohol.
 8. förtvining

  förtvi´ning subst. ~en ORDLED: för-tvin-ing-en
  Svensk ordbok
 9. dystrofi

  dystrofi´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: dys-trof-in
  Svensk ordbok
 10. hjärnatrofi

  hjä`rnatrofi subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: hjärn--a-trof-in
  Svensk ordbok