1. skjuta

    skju`ta verb sköt skjutit skjuten skjutna, pres. skjuter ORDLED: skjut-er SUBST.: skjutande, skjutning (till 1,2 och 5); skytte (till 1 och 2)
    Svensk ordbok
  2. bränna

    bränn`a verb brände bränt, pres. bränner ORDLED: bränn-er SUBST.: brännande, bränning
    Svensk ordbok