1. retrospektiv fråga

  retrospektiv fråga, fråga i t.ex. intervjuer eller enkäter om undersökningspersonens tidigare förhållanden och attityder.
 2. mimik

  mimik, studiet av eller läran om människans ansiktsuttryck (minspel) och den information dessa förmedlar (ofta känslor och attityder).
 3. Sally Boyd

  Boyd, Sally, född 1949, språkforskare, professor i allmän språkvetenskap vid Göteborgs universitet sedan 2000.
 4. itemanalys

  itemanalys används för det mesta i syfte att välja ut uppgifter att ingå i skalor för mätningar av t.ex. attityder och personlighetsegenskaper.
 5. akmeism

  akmeism, riktning i den ryska poesin kring 1910.
 6. Harald Swedner

  Swedner, Harald, 1925–2004, sociolog, professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet 1979–91.
 7. Alexander Karađorđević

  Alexander Karađorđević, 1806–85, furste av Serbien 1842–58.
 8. Norman Lindsay

  Lindsay, Norman, 1879–1969, australisk konstnär och författare.
 9. honnörsord

  honnörsord, ord som förutom det sakliga innehållet också har en positiv värdekomponent, t.ex. ”flitig”, ”intelligent”, ”mogen”, ”demokrati”, ”bildning”, ”frihet”.
 10. inlevelse

  inlevelse används som filosofisk term särskilt inom den fenomenologiska traditionen.