1. homogami

  homogami, förhållandet att människor som gifter sig med varandra är lika varandra i en del avseenden (”kaka söker maka”).
 2. metodologisk individualism

  metodologisk individualism, metodologisk ståndpunkt inom samhällsvetenskapen.
 3. andlighet

  andlighet, begrepp som har blivit vanligt sedan 1990-talet och som närmast återger det engelska ordet spirituality (se spiritualitet).
 4. genre de vie

  genre de vie, sammanfattande benämning på de livsmål, traditioner, attityder, försörjningssätt, institutioner, kommunikationer och teknologiska lösningar som kännetecknar en speciell kultur eller kulturell grupp.
 5. Albert Dubout

  Dubout, Albert, 1905–76, fransk konstnär, känd för sina skämtteckningar och sina humoristiska illustrationer till bl.a. François Villons böcker.
 6. Brynjulf Alver

  Alver, Brynjulf, 1924–2009, norsk folklorist, professor i Bergen från 1983.

 7. Afrika

  Afrika, jordens näst största världsdel.

 8. kytt

  kytt, plötsliga attityd- eller höjdförändringar (luftgropar) hos ett flygplan, orsakade av turbulens eller andra meteorologiska företeelser.
 9. Reidar Th Christiansen

  Christiansen, Reidar Thoralf, 1886–1971, norsk folklorist, professor i folkminnesforskning vid Oslo universitet 1921–51.
 10. August Breithaupt

  Breithaupt, August, 1791–1873, tysk mineralog, professor i oryktognosi (mineralogi) vid Bergakademie i Freiberg 1826–66.