1. minoritetsspråk

    minoritetsspråk är ett språk som används av en språklig minoritet i ett samhälle där man talar flera språk.
  2. opinion

    opinion är de åsikter, attityder och värderingar som en person eller en grupp har i olika frågor.
  3. 68-rörelsen

    68-rörelsen,  eller sextioåttarörelsen, bestod av olika organisationer och grupper som under 1960-talet och 1970-talet radikalt ville förändra samhället.