1. sokratisk ironi

  sokratisk ironi, en för Sokrates typisk attityd i dialog med en självsäker samtalspartner.
 2. belle indifférence

  belle indifférence, term som präglades av den franske neurologen J.M. Charcot för att beskriva patienters attityd till hysteriska symtom som förlamning, balansrubbning, dövhet, blindhet och minnesförlust.
 3. anpassning

  anpassning, psykologiskt begrepp med anknytning till problemet om hur människan motsvarar andras förväntningar i fråga om attityder och beteenden inom de grupper hon tillhör, t.ex. familj, kamratgrupper eller samhälle.
 4. Okot p’Bitek

  p’Bitek, Okot, 1931–82, ugandisk författare.
 5. personperception

  personperception, den process varigenom vi bildar oss uppfattningar om oss själva och om andra personers känslor, egenskaper och attityder.
 6. ANT-undervisning

  ANT-undervisning, benämning på den undervisning som ges inom grund- och gymnasieskolan för att motverka bruket av alkohol, narkotika och tobak bland eleverna.
 7. Carl Björkman

  Björkman, Carl, 1901–61, tidningsman och bokförläggare, VD i AB Wahlström & Widstrand från 1938.
 8. rättsmedvetande

  rättsmedvetande, allmänhetens syn på lag och rätt.
 9. homogami

  homogami, förhållandet att människor som gifter sig med varandra är lika varandra i en del avseenden (”kaka söker maka”).
 10. metodologisk individualism

  metodologisk individualism, metodologisk ståndpunkt inom samhällsvetenskapen.