1. andlighet

  andlighet, begrepp som har blivit vanligt sedan 1990-talet och som närmast återger det engelska ordet spirituality (se spiritualitet).
 2. genre de vie

  genre de vie, sammanfattande benämning på de livsmål, traditioner, attityder, försörjningssätt, institutioner, kommunikationer och teknologiska lösningar som kännetecknar en speciell kultur eller kulturell grupp.
 3. Albert Dubout

  Dubout, Albert, 1905–76, fransk konstnär, känd för sina skämtteckningar och sina humoristiska illustrationer till bl.a. François Villons böcker.
 4. Brynjulf Alver

  Alver, Brynjulf, 1924–2009, norsk folklorist, professor i Bergen från 1983.

 5. Afrika

  Afrika, jordens näst största världsdel.

 6. kytt

  kytt, plötsliga attityd- eller höjdförändringar (luftgropar) hos ett flygplan, orsakade av turbulens eller andra meteorologiska företeelser.
 7. Reidar Th Christiansen

  Christiansen, Reidar Thoralf, 1886–1971, norsk folklorist, professor i folkminnesforskning vid Oslo universitet 1921–51.
 8. August Breithaupt

  Breithaupt, August, 1791–1873, tysk mineralog, professor i oryktognosi (mineralogi) vid Bergakademie i Freiberg 1826–66.
 9. attitude

  attitude [-tyd], ofta förekommande pose i klassisk balett, uppfunnen av Carlo Blasis, inspirerad av Giovanni da Bolognas Merkuriusstaty.
 10. sekundärvinst

  sekundärvinst, enligt psykodynamisk teori de förmåner i form av medlidande, omsorger, inflytande eller ekonomisk vinst som varje kroppslig sjukdom och psykisk störning kan medföra.