1. attityd

  attity´d subst. ~en ~er ORDLED: attit-yd-en
  Svensk ordbok
 2. attitydundersökning

  attity`dundersökning subst. ~en ~ar ORDLED: attit-yd--under-sök-ning-en
  Svensk ordbok
 3. misogyni

  misogyni [-gyni´] subst. ~n äv. ~en ORDLED: miso-gyn-in
  Svensk ordbok
 4. förhållningssätt

  förhåll`ningssätt subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: för-håll-nings--sätt-et
  Svensk ordbok
 5. vankelmodig

  vank`elmodig adj. ~t ORDLED: vankel--mod-ig
  Svensk ordbok
 6. självtillräcklig

  själ`vtillräcklig adj. ~t ORDLED: själv--till-räck-lig
  Svensk ordbok
 7. hjärntvätt

  hjä`rntvätt subst. ~en ORDLED: hjärn--tvätt-en
  Svensk ordbok
 8. djuprotad

  dju`protad adj. djuprotat ORDLED: djup--rot-ad
  Svensk ordbok
 9. nyväckt

  ny`väckt adj., neutr. ~ ORDLED: ny--väck-ta
  Svensk ordbok
 10. moderation

  moderation [-ʃo´n] subst. ~en ORDLED: mod-er-at-ion-en
  Svensk ordbok