1. berömvärd

  beröm`värd adj. berömvärt ORDLED: be-röm--värd
  Svensk ordbok
 2. faderskomplex

  fa`derskomplex subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: faders--kom-plex-et
  Svensk ordbok
 3. benhård

  be`nhård adj. benhårt ORDLED: ben--hård
  Svensk ordbok
 4. uppnosig

  upp`nosig adj. ~t ORDLED: upp--nos-ig
  Svensk ordbok
 5. avståndstagande

  a`vståndstagande subst. ~t ~n ORDLED: av-stånds--tag-and-et
  Svensk ordbok
 6. omedgörlig

  o`medgörlig adj. ~t ORDLED: o--med-gör-lig
  Svensk ordbok
 7. utstråla

  u`tstråla verb ~de ~t ORDLED: ut--strål-ar SUBST.: utstrålande, utstrålning
  Svensk ordbok
 8. kroppsspråk

  kroppsspråk [kråp`s-] subst. ~et ORDLED: kropps--språk-et
  Svensk ordbok
 9. mentalitetshistoria

  mentalite`tshistoria subst. mentalitetshistorien ORDLED: ment-al-itets--hist-ori-en
  Svensk ordbok
 10. mjukdata

  mju`kdata subst., plur. ORDLED: mjuk--data
  Svensk ordbok