1. förmyndaraktig

  förmyndaraktig [-myn`d- äv. fö`r-] adj. ~t ORDLED: för-mynd-ar-akt-ig
  Svensk ordbok
 2. desillusionerad

  desillusionerad [-ʃone´-] adj. desillusionerat ORDLED: des-il-lus-ion-er-ad
  Svensk ordbok
 3. omöjliggöra

  o`möjliggöra verb omöjliggjorde omöjliggjort, pres. omöjliggör ORDLED: o-möj-lig--gjor-de SUBST.: omöjliggörande
  Svensk ordbok
 4. beskhet

  bes`khet subst. ~en ~er ORDLED: besk-het-en
  Svensk ordbok
 5. storögd

  sto`rögd adj. storögt ORDLED: stor--ög-da
  Svensk ordbok
 6. ställa sig

  ställ`a sig verb ställde ställt, pres. ställer ORDLED: ställ-er
  Svensk ordbok
 7. utåt

  1u´tåt adv. ORDLED: ut--åt
  Svensk ordbok
 8. sinnad

  sinn`ad adj. sinnat ORDLED: sinn-ad
  Svensk ordbok
 9. macho

  macho [maχ`o] subst. ~n, ~r äv. ~s ORDLED: mach-on
  Svensk ordbok
 10. paternalism

  paternalis´m subst. ~en ORDLED: patern-al-ism-en
  Svensk ordbok