1. aristokrat

  aristokra´t subst. ~en ~er ORDLED: aristo-krat-en
  Svensk ordbok
 2. gentemot

  gentemot [je´- el. med två huvudtryck] prep. ORDLED: gent--e-mot
  Svensk ordbok
 3. pansra

  pan`sra verb ~de ~t ORDLED: pansr-ar SUBST.: pansrande, pansring
  Svensk ordbok
 4. ovanifrån

  ovanifrån [å`-] adv. ORDLED: ovan--i-från
  Svensk ordbok
 5. ovanpå

  1ovanpå [å`-] adv. ORDLED: ovan--på
  Svensk ordbok
 6. självsäker

  själ`vsäker adj. ~t självsäkra ORDLED: själv--säker
  Svensk ordbok
 7. vibb

  vibb subst. ~en ~ar ORDLED: vibb-en
  Svensk ordbok
 8. undergiven

  un`dergiven adj. undergivet undergivna ORDLED: under--giv-en
  Svensk ordbok
 9. övermaga

  ö`vermaga adj., ingen böjning ORDLED: över--maga
  Svensk ordbok
 10. inställd

  in`ställd adj. inställt ORDLED: in--ställ-da
  Svensk ordbok