1. sentiment

  sentimen´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: senti-ment-et
  Svensk ordbok
 2. äckla

  äck`la verb ~de ~t ORDLED: äckl-ar SUBST.: äcklande; äckel
  Svensk ordbok
 3. reserverad

  reserve´rad adj. reserverat ORDLED: re-serv-er-ad
  Svensk ordbok
 4. försäkran

  försä´kran subst., best. f. ~, n-genus; som plur. kan användas försäkringar ORDLED: för-säkr-an
  Svensk ordbok
 5. röna

  rö`na verb rönte rönt, pres. röner ORDLED: rön-er SUBST.: rönande
  Svensk ordbok
 6. pose

  pose [på´s] subst. ~n [på´sen] ~r [på`ser] ORDLED: pos-en
  Svensk ordbok
 7. välvillig

  vä`lvillig adj. ~t ORDLED: väl--vill-ig
  Svensk ordbok
 8. avog

  a`vog adj. ~t ORDLED: av-og
  Svensk ordbok
 9. kriminell

  kriminell´ adj. ~t ORDLED: krim-in-ell
  Svensk ordbok
 10. svassa

  svass`a verb ~de ~t ORDLED: svass-ar SUBST.: svassande; svass
  Svensk ordbok