1. elektrisk kraft

  elektrisk kraft är en kraft som verkar mellan elektriska laddningar.

 2. vandringsled

  vandringsled, röjd och skyltad stig, ofta genom attraktiva områden, t.ex. i fjällvärlden.
 3. damm

  damm, konstgjord vattensamling.
 4. Domsten

  Domsten, tätort i Helsingborgs kommun, Skåne (Skåne län), 6 km nordväst om Helsingborg; 625 invånare (2016).

 5. Emilio Fernández

  Fernández, Emilio, 1904–86, mexikansk filmregissör och skådespelare.
 6. blockbooking

  blockbooking, term från filmbranschen: en biograf tvingas hyra några mindre attraktiva filmer för att också få tillgång till en storsuccé.
 7. attraktion

  attraktion, dragningskraft.
 8. sexuell selektion

  sexuell selektion, könsurval, olika individers olika fortplantningsframgång beroende på deras tillgång till könspartner.
 9. pulverfärg

  pulverfärg, målningsfärg som, applicerad i pulverform, bildar ett sammanhängande skikt genom värmebehandling.
 10. färgmärkning

  färgmärkning, inom ekologin individmärkning genom fästande av färgade plastringar runt tarserna på fåglar eller anbringandet av färgfläckar på t.ex. pälsen, fjädrarna eller (hos leddjur) det yttre skelettet för att möjliggöra studier av de olika individernas uppträdande.