1. skidsport

  skidsport, motionsverksamhet och tävlingar på snö med skidor och brädor.

 2. Cooperpar

  Cooperpar, par av elektroner som uppträder i supraledare (se supraledning).
 3. parväxelverkan

  parväxelverkan, parkraft , attraktiv kraft i atomkärnan med kort räckvidd, vilken endast verkar mellan två identiska partiklar med det totala rörelsemängdsmomentet noll.
 4. dominerande företag

  dominerande företag, företag med så stark ställning på marknaden att det till viss del kan bestämma sina priser och sin försäljningspolitik i övrigt oberoende av konkurrenterna.
 5. magnetisk kraft

  magnetisk kraft, kraft som verkar mellan två elektriskt ledande föremål.
 6. vätska

  vätska, flytande ämne eller lösning av ämnen, ett av materiens tre aggregationstillstånd.
 7. Karim Rashid

  Rashid, Karim, född 1960, egyptisk-amerikansk formgivare och industridesigner.
 8. Peter Hyams

  Hyams, Peter, född 1943, amerikansk filmregissör.
 9. fiskebank

  fiskebank, grundområde (vanligen ned till ca 200 m) i havet med god tillgång på fisk där ett omfattande yrkes- och ibland sportfiske bedrivs.
 10. dispersionskrafter

  dispersionskrafter, växelverkan mellan molekyler, orsakad av korrelationer mellan elektronrörelserna i molekylerna.