1. attraktiv

  attraktiv [-i´v äv. at´-] adj. ~t ORDLED: at-trakt-iv
  Svensk ordbok
 2. skogstomt

  skogstomt [skok`s-] subst. ~en ~er ORDLED: skogs--tomt-en
  Svensk ordbok
 3. fönsterbord

  fön`sterbord subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fönster--bord-et
  Svensk ordbok
 4. goding

  go`ding subst. ~en ~ar ORDLED: god-ing-en
  Svensk ordbok
 5. he-man

  he-man [hi´män] subst., ingen böjning, n-genus
  Svensk ordbok
 6. bimbo

  bim´bo subst. ~n ~r ORDLED: bimb-on
  Svensk ordbok
 7. tilldragande

  till`dragande adj., ingen böjning ORDLED: till--drag-ande
  Svensk ordbok
 8. kontinental

  kontinenta´l adj. ~t ORDLED: kon-tin-ent-al
  Svensk ordbok
 9. mindre

  1min´dre adv., komp. ORDLED: mind-re
  Svensk ordbok
 10. kokett

  1kokett [-ket´] adj., neutr. ~ ORDLED: kok-ett
  Svensk ordbok