1. fonetisk skrift

  fonetisk skrift, ljudskrift, skrift avsedd att ange uttalet mer exakt än vad vanlig stavning gör.

 2. atypi

  atypi, avvikelse (från det typiska), oregelbundenhet (något atypiskt).
 3. atypiska smittämnen

  atypiska smittämnen, äldre benämning på prioner, de smittämnen som orsakar bl.a. Creutzfeldt–Jakobs sjukdom hos människa, scrapie hos får samt galna ko-sjukan (se BSE) hos nötkreatur.
 4. dysplasi

  dysplasi, medicinsk term för avvikande utveckling av kroppsvävnad.
 5. atypisk

  aty´pisk adj. ~t ORDLED: a-typ-isk
  Svensk ordbok
 6. fibroblast

  fibroblast, fibrocyt, bindvävscell.
 7. mykobakterier

  mykobakterier, Mycobacterium, släkte grampositiva, stavformiga, ibland trådbildande, orörliga bakterier i familjen Mycobacteriaceae, vilken omfattar endast detta släkte.
 8. sorg

  sorg, reaktion på förlust, vanligen av en avhållen närstående.
 9. mykoplasmapneumoni

  mykoplasmapneumoni, lunginflammation orsakad av bakteriearten Mycoplasma pneumoniae.
 10. Gregory Peck

  Peck, Gregory, 1916–2003, amerikansk skådespelare.