1. episodfilm

  episodfilm, film sammansatt av korta, avslutade episoder eller berättelser med ett gemensamt tema (t.ex. Max Ophüls’ ”Kärlekens hus”, 1950), med en gemensam litterär förlaga (t.ex. den Somerset Maugham-inspirerade ”Kvartett”, 1948) eller av samme regissör (t.ex. Rossellinis ”L’Amore”, 1948).
 2. Gregory Peck

  Peck, Gregory, 1916–2003, amerikansk skådespelare.
 3. rabdomyosarkom

  rabdomyosarkom, ovanlig, elakartad mjukdelstumör.
 4. jordbruk

  jordbruk, utnyttjande av mark till åkerbruk eller bete för produktion av livsmedel, fodermedel och råvaror till energiändamål eller till vidare industriell förädling eller beredning.
 5. opioider

  opioider, samlingsbenämning på substanser med morfinliknande verkningsmekanism.

 6. infektionssjukdomar

  infektionssjukdomar, sammanfattande benämning på sjukdomar orsakade av något biologiskt smittämne (virus, prioner, bakterier, protozoer, svampar eller flercelliga parasiter).
 7. fibroadenos

  fibroadenos, cystisk bröstkörtelsjukdom, cystisk mastopati, fibrocystisk sjukdom, mammardysplasi, benämningar på ett brett spektrum av strukturella förändringar i bröstkörteln hos kvinnan, där de talrika termerna avspeglar de stora variationerna i sjukdomens förlopp och förändringarnas utseende.
 8. Gagnef

  Gagnef, församling i Västerås stift, Gagnefs kommun, Dalarna (Dalarnas län); 6 072 invånare (2016).