1. au pair

  au pair är ursprungligen ett franskt uttryck som betyder ’likställd’.
 2. au pair

  au pair [åpä´r] adv.
  Svensk ordbok
 3. servettbrytning

  servett`brytning subst. ~en ORDLED: serv-ett--bryt-ning-en
  Svensk ordbok
 4. Maria Hamberg

  Hamberg, Maria, född 1954, författare.

 5. husligt arbete

  husligt arbete, enligt lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete (hembiträdeslagen) sådant arbete som arbetstagare utför i arbetsgivarens hushåll, dock inte om arbetstagaren är medlem av arbetsgivarens familj.
 6. fickpengar

  fickpengar är pengar som man får för att klara små utgifter, exempelvis köpa godis och hamburgare eller gå på bio.
 7. Jamaica Kincaid

  Kincaid, Jamaica, egentligen Elaine Potter Richardson, född 1949, amerikansk författare, född i Antigua.
 8. rang

  rang subst. ~en ORDLED: rang-en
  Svensk ordbok