1. Mohammad Khatami

  Khatami, Mohammad, Muhammad Khatami, född 1943, iransk rättslärd (hojatoleslam) och politiker, president 1997–2005.

 2. fotkyss

  fotkyss, orientalisk vördnadsbetygelse (jämför Jesaja 49:23, Lukasevangeliet 7:38), som upptogs av de romerska och bysantinska kejsarna.
 3. Hovmarskalksämbetet

  Hovmarskalksämbetet, enhet vid det svenska hovet.
 4. Livgardets dragonmusikkår

  Livgardets dragonmusikkår, LDK, militärmusikkår som bildades 1990 under namnet Livgardets dragontrumpetarkår och bestod av ett 30-tal värnpliktiga.
 5. Marco Ferreri

  Ferreri, Marco, 1928–97, italiensk filmregissör, verksam även i Spanien och Frankrike.
 6. Förbjudna staden

  Förbjudna staden, det kejserliga palatsområdet i Beijing (Peking).
 7. Jacob Berzelius

  Berzelius, Jöns Jacob, född 20 augusti 1779, död 7 augusti 1848, kemist, en av Sveriges internationellt mest berömda naturforskare.
 8. Etiopien

  Etiopien, stat i nordöstra Afrika.