1. Av

  Av, judisk månad, ungefär motsvarande augusti.
 2. Thomas av Aquino

  Thomas av Aquino, född ca 1225, död 7 mars 1274, italiensk teolog och filosof, den katolska medeltidens störste, helgon, senare kallad doctor communis eller angelicus, den ”gemensamme” eller ”änglalike” läraren.
 3. Hildegard av Bingen

  Hildegard av Bingen, 1098–1179, tysk mystiker, diktare och musiker, helgon.
 4. harmonisering av lag/föreskrift

  harmonisering av lag/föreskrift, term inom EU-rätten som vanligen innebär att de nationella reglerna i medlemsländerna närmar sig varandra, antingen i så stor utsträckning att de nationella reglerna upphävs (unifiering) eller att vissa nationella regler bibehålls men underkastas gemensamt beslutade krav (approximering).
 5. Erasmus av Rotterdam

  Erasmus av Rotterdam (egentligen Desiderius Erasmus), född ca 1469, död 12 juli 1536, nederländsk humanist.

 6. AV

  AV, förkortning för audivisuell.
 7. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

  Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, religiöst samfund grundat av Joseph Smith 1830 i USA.

 8. Erik av Pommern

  Erik av Pommern, född cirka 1382, död 3 maj 1459, norsk, dansk och svensk kung.
 9. Ignatius av Loyola

  Ignatius av Loyola, Loyola, egentligen Íñigo López Oñaz y Loyola, född 1491, död 31 juli 1556, spansk präst av baskisk familj, Jesuitordens grundare, helgon.
 10. vård av barn

  vård av barn, en arbetstagares rätt att som bland annat förälder vara ledig från sin anställning enligt föräldraledighetslagen (1995:584).