1. Albrekt av Mecklenburg

  Albrekt av Mecklenburg, född ca 1338, död 31 mars 1412, svensk kung 1363–89, hertig av Mecklenburg 1384–1412, son till Albrekt II av Mecklenburg och Eufemia, Magnus Erikssons syster.
 2. undertryckande av urkund

  undertryckande av urkund, förfalskningsbrott som begås av den som förstör, gör obrukbar eller undanskaffar urkund, som han vid tillfället inte äger rätt att så förfoga.
 3. Katarina av Medici

  Katarina av Medici (franska Catherine de Médicis), född 13 april 1519, död 5 januari 1589, fransk drottning.
 4. lejonet av Juda

  lejonet av Juda, uttryck i Uppenbarelseboken 5:5: ”Se, han har segrat, lejonet av Juda stam, skottet från Davids rot”, syftande på Kristus.
 5. Anselm av Canterbury

  Anselm av Canterbury, född ca 1033, död 21 april 1109, filosof och teolog, från 1093 ärkebiskop av Canterbury.
 6. Bernhard av Clairvaux

  Bernhard av Clairvaux, född ca 1090, död 20 augusti 1153, fransk abbot och kyrkolärare, helgon.
 7. Riddaren av den sorgliga skepnaden

  Riddaren av den sorgliga skepnaden, titelfigur hos Cervantes, se Don Quijote.
 8. utmätning av lön

  utmätning av lön, löneutmätning, den särskilda form av verkställighet av en betalningsskyldighet som består i att Kronofogdemyndigheten ålägger en gäldenärs arbetsgivare att innehålla och till myndigheten inleverera en viss del av gäldenärens lön eller motsvarande ersättning, vilken sedan används för att betala borgenären.
 9. Kejsarn av Portugallien

  Kejsarn av Portugallien, roman av Selma Lagerlöf, utgiven 1914.

 10. AV

  AV, förkortning för Arbetsmiljöverket.