1. skön

  1skön adj. ~t
  Svensk ordbok
 2. öva

  ö`va verb ~de ~t ORDLED: öv-ar SUBST.: övande, övning (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 3. lejon

  lej`on subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: lej-on-et
  Svensk ordbok
 4. rätta

  3rätt`a verb ~de ~t ORDLED: rätt-ar SUBST.: rättande, rättning; rättelse (till 1)
  Svensk ordbok
 5. efter

  2efter [ef`- äv. ef´-] adv.
  Svensk ordbok
 6. mjuk

  mjuk adj. ~t
  Svensk ordbok
 7. rida

  ri`da verb red ridit riden ridna, pres. rider ORDLED: rid-er SUBST.: ridande, ridning (till 1 och 2); ritt (till 1)
  Svensk ordbok
 8. sedan

  1se`dan äv. sen´ adv. ORDLED: sed-an
  Svensk ordbok
 9. hända

  hän`da verb hände hänt, pres. händer ORDLED: händ-er SUBST.: händelse
  Svensk ordbok
 10. sila

  si`la verb ~de ~t ORDLED: sil-ar SUBST.: silande, silning (till 1); 2sil (till 1)
  Svensk ordbok