1. Avanaverodammen

  Avanaverodammen, damm i nordvästra Surinam; för belägenhet se landskarta Surinam.
 2. Avahi

  Avahi, det vetenskapliga namnet på ett släkte halvapor inom familjen lemurer med en art, ullmaki.

 3. avant la lettre

  avant la lettre, grafisk term som innebär att ett grafiskt avdrag tagits från en plåt innan denna försetts med graverad text.
 4. Avaldsnes–Aldous Major South

  Avaldsnes–Aldous Major South, två sammanhängande oljefält i den norska delen av Nordsjön, ca 140 km väster om Stavanger.
 5. avantloge

  avantloge [avan`tlåʃ långt å] subst. ~n ~r ORDLED: avant--log-en
  Svensk ordbok
 6. avart

  a`vart subst. ~en ~er ORDLED: av--art-en
  Svensk ordbok
 7. avancemang

  avancemang´ [-aŋs- el. -ans-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: avance-mang-et
  Svensk ordbok
 8. avancerad

  avance´rad [-aŋs- el. -ans-] adj. avancerat ORDLED: avanc-er-ad
  Svensk ordbok
 9. avantgardism

  avantgardis´m [avaŋ- el. avant-] subst. ~en ORDLED: avant-gard-ism-en
  Svensk ordbok
 10. avantscen

  avan`tscen subst. ~en ~er ORDLED: avant--scen-en
  Svensk ordbok