1. avancera

  avance´ra [-aŋs- el. -ans-] verb ~de ~t ORDLED: avanc-er-ar SUBST.: avancerande, avancering; avancemang
  Svensk ordbok
 2. avannonsera

  a`vannonsera [-åns- el. -åŋs-] verb ~de ~t ORDLED: av--an-nons-er-ar SUBST.: avannonserande, avannonsering; avannons
  Svensk ordbok
 3. avantgarde

  avantgarde [avaŋgar´d el. avantgar´d] subst. ~t [-gar´det] ORDLED: avant--gard-et
  Svensk ordbok
 4. avannons

  a`vannons [-åns el. -åŋs] subst. ~en ~er ORDLED: av--an-nons-en
  Svensk ordbok
 5. avantgardistisk

  avantgardis´tisk [avaŋ- el. avant-] adj. ~t ORDLED: avant-gard-ist-isk
  Svensk ordbok
 6. avans

  avans [-aŋ´s] subst. ~en ~er ORDLED: avans-en
  Svensk ordbok
 7. avantgardist

  avantgardis´t [avaŋ- el. avant-] subst. ~en ~er ORDLED: avant-gard-ist-en
  Svensk ordbok
 8. Universal availability of publications

  Universal availability of publications, UAP, en av biblioteksorganisationen IFLA:s kärnverksamheter, som garanterar bredast möjliga tillgänglighet till allt publicerat material i såväl pappersbunden som elektronisk form.
 9. Mickey Rooney

  Rooney, Mickey, egentligen Joseph Yule Jr., 1920–2014, amerikansk skådespelare.
 10. Artie Shaw

  Shaw, Artie, egentligen Arthur Arshawsky, 1910–2004, amerikansk jazzmusiker (klarinettist och orkesterledare).