1. avbörda

  a`vbörda verb ~de ~t ORDLED: av--börd-ar SUBST.: avbördande
  Svensk ordbok
 2. damm

  damm, dammbyggnad, byggnadsverk som dämmer upp vattennivån i ett vattendrag eller en sjö över den naturliga nivån eller helt eller delvis spärrar av vattnets naturliga lopp.
 3. Columbia Icefield

  Columbia Icefield, glaciärområde i Klippiga bergen i sydvästra Kanada, på gränsen mellan provinserna Alberta och British Columbia, mellan Mount Athabasca och Mount Columbia; 337 km2.

 4. Sukkurdammen

  Sukkurdammen, tidigare Lloyddammen, låg damm tvärs över Indus i sydöstra Pakistan, färdig 1932.
 5. IJsselmeer

  IJsselmeer, sjö i Nederländerna, bildad 1932, då den 32 km långa Zuiderzeedammen blev klar.
 6. påbörda

  på`börda verb ~de ~t ORDLED: på--börd-ar SUBST.: påbördande
  Svensk ordbok
 7. avlägga

  a`vlägga verb avlade avlagt, pres. avlägger ORDLED: av--lägg-er SUBST.: avläggande, avläggning
  Svensk ordbok
 8. börda

  1bö`rda subst. ~n bördor ORDLED: börd-an
  Svensk ordbok