1. avbröstning

  avbröstning innebär att en artilleripjäs lösgörs från sitt dragfordon så att den kan göras eldberedd.
 2. avbröstning

  a`vbröstning subst. ~en ~ar ORDLED: av--bröst-ning-en
  Svensk ordbok
 3. uppbröstning

  uppbröstning, fastkrokning av en artilleripjäs vid dess dragfordon.
 4. brösta av

  brösta a´v verb bröstade bröstat ORDLED: bröst-ar SUBST.: avbröstande, avbröstning
  Svensk ordbok