1. avenboksgallkvalster

  avenboksgallkvalster, Aceria macrotrichus, art i familjen Eriophyidae i gruppen gallkvalster.
 2. avelsframsteg

  avelsframsteg, genom avelsurval uppnådda förbättringar av olika egenskaper hos husdjur.
 3. avelsmål

  avelsmål, inom husdjursaveln de mål man önskar uppnå genom förbättrade egenskaper hos djuren.
 4. Averroës

  Averroës ( Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rushd), född ca 1126, död 1198, arabisk filosof, född i Córdoba i nuvarande Spanien och verksam där och i Marrakech i Nordafrika.
 5. Avellino

  Avellino, stad i regionen Kampanien, Italien, huvudort i provinsen Avellino.

 6. avelsfisk

  avelsfisk, inom fiskerinäringen könsmogen fisk som används till förökning av beståndet.
 7. aversionsterapi

  aversionsterapi, psykologisk behandling med syfte att eliminera ett icke önskvärt beteende, som personen själv önskar komma ifrån.
 8. aventuringlas

  aventuringlas, halvtransparent glas i vilket en färgad, skimrande effekt erhålls genom partiklar av metalloxid i glasmassan.
 9. avelsråd

  avelsråd, en grupp personer som lämnar hundägare råd och upplysningar om val av parningsdjur i syfte att få fram goda avkommor vad gäller mentalitet, utseende och jaktduglighet.
 10. Avenzoar

  Avenzoar, Abū Marwān ˙Abd al-Malik ibn Abī al-˙Alaū, död 1162, läkare i Spanien och Nordafrika.