1. avgörbarhet.

  avgörbarhet. En fråga sägs vara avgörbar när det finns en metod för att besvara den.
 2. avgöra

  a`vgöra verb avgjorde avgjort, pres. avgör ORDLED: av--gjor-de SUBST.: avgörande
  Svensk ordbok
 3. avgörande

  1a`vgörande adj., ingen böjning ORDLED: av--gör-ande
  Svensk ordbok
 4. avgörande

  2a`vgörande subst. ~t ~n ORDLED: av--gör-and-et
  Svensk ordbok
 5. realism

  realism, i allmän betydelse verklighetssinne, medvetenhet om det faktiskt föreliggande, om det som har realitet.
 6. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 7. Hjalmar Branting

  Branting, Hjalmar, född 23 november 1860, död 24 februari 1925, politiker och tidningsman; jämför släktartikel Branting.
 8. bakterier

  bakterier, Bacteria, domän prokaryota organismer.
 9. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.
 10. stora nordiska kriget

  stora nordiska kriget, krig som fördes i norra och östra Europa 1700–21 som följd av den koalition som 1699 ingicks mot Sverige av Sachsen, Danmark och Ryssland.