1. avge

  a`vge äv. a`vgiva verb avgav, avgett el. avgivit, avgiven avgivna, pres. avger äv. avgiver ORDLED: av--giv-it SUBST.: avgivande
  Svensk ordbok
 2. bukspottkörtel

  bukspottkörtel, pancreas, pankreas, hos alla ryggradsdjur, inklusive människan, en körtel som producerar dels matspjälkningsenzymer som avges till tunntarmen, dels hormoner, bl.a. insulin, som avges till blodet.
 3. ädelgasstruktur

  ädelgasstruktur innebär att en atom har fullt yttersta elektronskal.

 4. kvinnlig rösträtt

  kvinnlig rösträtt, rätt för kvinnor att avge röst, i de flesta fall också kvinnors valbarhet, till nationella representationer (riksdag, parlament etc.), en av kvinnorörelsens stora frågor.
 5. getingar

  getingar, Vespidae, familj i insektsordningen steklar.

 6. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.

 7. indikator

  indikator, substans som används för att påvisa förekomsten av ett visst ämne.
 8. oxidation

  oxidation, kemisk reaktion vid vilken ett ämne avger en eller flera elektroner.

 9. ämnesomsättning

  ämnesomsättning, metabolism, alla de biokemiska reaktioner som försiggår i levande organismer.
 10. syror

  syror, inom kemin ämnen som kan avge protoner, H +.