1. groddjur

  groddjur, amfibier, Amphibia, klass ryggradsdjur med drygt 4 000 nu levande arter fördelade på de tre ordningarna stjärtgroddjur, stjärtlösa groddjur och maskgroddjur.

 2. baser

  baser, inom kemin ämnen som kan ta upp protoner (t.ex. OH , NH 3, CO 3 2–).
 3. Galileo Galilei

  Galilei, Galileo, född 15 februari 1564, död 8 januari 1642, italiensk naturforskare, son till Vincenzo Galilei.

 4. ädelgaser

  ädelgaser, de vid rumstemperatur gasformiga grundämnena i periodiska systemets grupp 18: helium, neon, argon, krypton, xenon och radon, se tabell.
 5. mjälte

  mjälte, latin lien, grekiska splēn, lymfatiskt organ som finns hos alla ryggradsdjur, hos däggdjur inklusive människa beläget till vänster på ryggsidan i bukhålan bakom de understa revbenen.
 6. peptidbindning

  peptidbindning, den bindning som förenar två efter varandra följande aminosyror i en peptid.
 7. kylskåp

  kylskåp, värmeisolerat skåp försett med en kylapparat som upprätthåller önskad temperatur i skåpet.

 8. liv

  liv är en egenskap som levande organismer har.
 9. joniserande strålning

  joniserande strålning, oftast benämning på alfa-, beta- och gammastrålning som absorberas i materia och därvid slår ut elektroner från atomer och molekyler, efterlämnande elektriskt laddade joner.
 10. strålning

  strålning, överföring av energi utan medverkan av något medium.