1. romersk rätt

  romersk rätt, den rättsordning i det antika Rom som från en relativt primitiv sedvanerätt utvecklades till ett av den västerländska civilisationens främsta rättssystem.
 2. strålning

  strålning, överföring av energi utan medverkan av något medium.
 3. artär

  artär, pulsåder, blodkärl som leder syremättat blod från hjärtat ut till kroppens olika delar (denna definition gäller det s.k. stora kretsloppet; om lilla kretsloppet se nedan).
 4. groddjur

  groddjur, amfibier, Amphibia, klass ryggradsdjur med drygt 4 000 nu levande arter fördelade på de tre ordningarna stjärtgroddjur, stjärtlösa groddjur och maskgroddjur.

 5. jon

  jon är en elektriskt laddad partikel som bildas när en atom eller grupp av atomer avger eller tar upp elektroner.
 6. joniserande strålning

  joniserande strålning, oftast benämning på alfa-, beta- och gammastrålning som absorberas i materia och därvid slår ut elektroner från atomer och molekyler, efterlämnande elektriskt laddade joner.
 7. kylskåp

  kylskåp, värmeisolerat skåp försett med en kylapparat som upprätthåller önskad temperatur i skåpet.

 8. surikat

  surikat, Suricata suricatta, art i rovdjursfamiljen manguster.
 9. äggstock

  äggstock, ovarium, hos djurhonor parigt eller oparigt organ i vilket oocyter mognar till äggceller, varefter de överförs till äggledaren.
 10. liv

  liv är en egenskap som levande organismer har.