1. liv

  liv är en egenskap som levande organismer har.
 2. elektriska maskiner

  elektriska maskiner, elmaskiner, sammanfattande benämning på roterande maskiner som omvandlar mekanisk energi till elektrisk eller omvänt.
 3. sekret

  sekret, produkt som bildas i och avges från en cell eller körtel.
 4. Stephen Hawking

  Hawking, Stephen, född 8 januari 1942, död 14 mars 2018, brittisk teoretisk fysiker, kosmolog och populärvetenskaplig författare.

 5. äggstock

  äggstock, ovarium, hos djurhonor parigt eller oparigt organ i vilket oocyter mognar till äggceller, varefter de överförs till äggledaren.
 6. väte

  väte, eller hydrogen, är det lättaste av alla grundämnen.
 7. akviklud

  akviklud, akviclud, geologisk bildning, t.ex. leravlagring, som innehåller grundvatten men är så ogenomsläpplig att den inte kan avge vattnet för praktiska ändamål.
 8. sekretion

  sekretion, frisättning av sekret från en cell eller en körtel.
 9. Niels Bohr

  Bohr, Niels, född 7 oktober 1885, död 18 november 1962, dansk fysiker, centralgestalt i utformningen av den moderna atomteorin, professor vid Köpenhamns universitet 1916–56.
 10. Karl X Gustav

  Karl X Gustav, Carl X Gustaf, född 8 november 1622, död 13 februari 1660, kung av Sverige från 1654, son till pfalzgreven Johan Kasimir och Karl IX:s dotter Katarina.