1. avgjord

  a`vgjord adj. avgjort ORDLED: av--gjor-da
  Svensk ordbok
 2. geologisk tidsskala

  geologisk tidsskala, tabellarisk indelning av jordens historia i namngivna och definierade bergartsenheter och deras motsvarande tidsenheter.
 3. klass

  klass, samhällsvetenskaplig term som används vid indelning enligt ekonomiska och sociala kriterier.
 4. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 5. Kalmarunionen

  Kalmarunionen, den nordiska trestatsunion som etablerades 1389, fick en formell fullbordan genom unionsmötet i Kalmar 1397 och med vissa avbrott bestod till Gustav Vasas val till svensk kung 1523.
 6. skolastik

  skolastik, rörelse i västeuropeisk bildningshistoria med latin som medium.
 7. Pär Lagerkvist

  Lagerkvist, Pär, född 23 maj 1891, död 11 juli 1974, författare, ledamot av Svenska Akademien från 1940, fil. hedersdoktor 1941, Nobelpristagare i litteratur 1951.
 8. George W. Bush

  Bush, George Walker, född 6 juli 1946, amerikansk politiker (republikan), president 2001–09; son till George Bush och bror till Jeb Bush.

 9. Jaltakonferensen

  Jaltakonferensen, konferens under andra världskriget mellan Roosevelt, Churchill och Stalin, deras utrikesministrar och rådgivare.

 10. res judicata

  res judicata, rättssak som är avgjord genom lagakraftvunnen dom och som därför inte kan tas upp till ny prövning.