1. kärnenergi

  kärnenergi, energi som frigörs vid reaktioner med atomkärnor eller vid sönderfall av atomkärnor.
 2. krigsvetenskap

  krigsvetenskap, sammanfattande benämning på vetenskaper som avhandlar krig, krigföring, krigets mål, medel och metoder samt krigets natur i vid bemärkelse.
 3. John L Mackie

  Mackie, John Leslie, 1917–81, australisk filosof, professor i Otago, Sydney och York, från 1967 verksam i Oxford.

 4. tid

  tid, begrepp som anger ett avstånd mellan två händelser, antingen de sker i samma punkt eller inte, och som med nutid skiljer dåtid från framtid.
 5. epyllion

  epyllion, miniatyrepos utan heroisk karaktär som avhandlar ett mytologiskt, gärna erotiskt ämne, med rikligt utrymme givet åt det direkta talet samt åt någon episodisk utvikning.
 6. Onora O’Neill

  O’Neill, Onora, född 1941, brittisk (nordirländsk) filosof. 

 7. Bilderberggruppen

  Bilderberggruppen, internationell sammanslutning av ledande och inflytelserika företagsledare, finansmän, politiker och opinionsbildare i Västeuropa och USA.

 8. Leif Furhammar

  Furhammar, Leif, 1937–2015, filmforskare, professor i filmvetenskap vid Stockholms universitet 1978–90, TV-krönikör i Dagens Nyheter 1987–2009.
 9. Ralf Långbacka

  Långbacka, Ralf, född 1932, finländsk teaterman, professor i teatervetenskap vid Åbo Akademi 1994–99.
 10. Leif Zern

  Zern, Leif, född 1939, teaterkritiker, 1964–66 i Stockholms-Tidningen, 1982–93 kulturchef i Expressen, teaterkritiker i Dagens Nyheter 1968–82 samt sedan 1993.