1. Lateranfördraget

  Lateranfördraget, Lateranfördragen, tre avtal som 11 februari 1929 ingicks mellan Mussolinis Italien och Vatikanen under påven Pius XI.
 2. Nature

  Nature, brittisk naturvetenskaplig veckotidskrift, grundad 1869 av Norman Lockyer.
 3. Schweiz

  Schweiz, stat i Mellaneuropa.

 4. Charles-Louis de Secondat Montesquieu

  Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu, född 18 januari 1689, död 10 februari 1755, fransk författare och politisk filosof, slottsherre och hög domare i Bordeaux.
 5. Ynglingatal

  Ynglingatal, fornnordiskt kväde, enligt traditionen författat av den norske skalden Tjodolv fra Kvine.
 6. apokryfer

  apokryfer, apokryfa böcker, apokryfiska böcker, skrifter som påminner om bibelböcker och gör anspråk på liknande auktoritet men som inte har blivit allmänt erkända som legitima delar av Bibeln.
 7. Peter Høeg

  Høeg, Peter, född 1957, dansk författare.
 8. Everett M. Rogers

  Rogers, Everett Mitchell, 1931–2004, amerikansk sociolog.

 9. Kate Millett

  Millett, Katherine (Kate), 1934–2017, amerikansk feminist, författare.

 10. Guðni Th. Jóhannesson

  Jóhannesson, Guðni Thorlacius, född 1968, historiker, isländsk politiker, president sedan 2016.