1. lidandets problem

  lidandets problem. Lidandet blir ett tankemässigt problem framför allt där det finns en tro på en gudomlig skapelse och en allsmäktig, kärleksfull styrelse av världen.
 2. Platon

  Platon, 427–347 f.Kr., grekisk filosof.
 3. debattera

  debatte´ra verb ~de ~t ORDLED: de-batt-er-ar SUBST.: debatterande; debatt
  Svensk ordbok
 4. monografi

  monografi´ subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: mono-graf-in
  Svensk ordbok
 5. resonera

  resone´ra verb ~de ~t ORDLED: re-son-er-ar SUBST.: resonerande; resonemang
  Svensk ordbok
 6. disputera

  dispute´ra verb ~de ~t ORDLED: dis-put-er-ar SUBST.: disputerande; disputation, dispyt (till 2)
  Svensk ordbok
 7. kapitel

  kapit´el subst. kapitlet, plur. ~, best. plur. kapitlen ORDLED: kap-itl-et
  Svensk ordbok