1. nyhetsgrupp

  nyhetsgrupp, newsgroup, i datorsammanhang ett diskussionsforum på Usenet (”News”) som avhandlar en viss ämnesgrupp.
 2. ting

  ting,  inom juridiken äldre benämning på ett möte där alla fria män avhandlade gemensamma angelägenheter, men numera den benämning rättegångsbalken använder på tingsrätts sammanträde för huvudförhandling.
 3. Faidros

  Faidros ( Phaidros, Phaedrus), 400–300-talet f.Kr., filosofiskt intresserad athenare.
 4. asteroid

  asteroid, småplanet som går i bana runt solen och som hör till eller har sitt ursprung i asteroidbältet mellan banorna för Mars och Jupiter.
 5. Milindapanha

  Milindapanha ( Milindapañha,), Milindas frågor, palitext, troligen tillkommen under 100-talet e.Kr. i nordvästra Indien.
 6. maqama

  maqama, arabiska maqāmah (’sammankomst’), medeltida arabisk diktform.
 7. Q-vers

  Q-vers, ett med författarsignaturen Q. försett poetiskt bidrag i studenttidningen Lundagård, där det gärna uppträder på första sidan och då raljant avhandlar någon inom kåren eller det akademiska livet prominent person.
 8. Alexander Skantze

  Skantze, Alexander, född 1972, författare.
 9. förbandsnämnd

  förbandsnämnd, nämnd, inrättad 1950, vid militära förband med grundutbildning av värnpliktiga.
 10. kärnenergi

  kärnenergi, energi som frigörs vid reaktioner med atomkärnor eller vid sönderfall av atomkärnor.