1. Knut Lundmark

  Lundmark, Knut, född 14 juni 1889, död 23 april 1958, astronom, professor vid Lunds universitet 1929–55.
 2. Olle Holmberg

  Holmberg, Axel Olof ( Olle), född 20 oktober 1893, död 7 juni 1974, litteraturforskare och kritiker, professor i Lund 1937–59, bror till Nils Holmberg (1891–1977) och farbror till Yngve Holmberg.
 3. Augsburgska bekännelsen

  Augsburgska bekännelsen, de lutherska kyrkornas grundläggande bekännelseskrift.
 4. grekisk musik

  grekisk musik definieras här som grekernas musik under antiken; se i övrigt Grekland (Musik).
 5. Europeiska unionens råd

  Europeiska unionens råd, Ministerrådet, Rådet, engelska The Council of Ministers, The Council, EU:s främsta lagstiftande organ (inte att förväxla med Europarådet eller Europeiska rådet).
 6. måltid

  måltid. Svenska folkets måltider har växlat innehåll och namn genom tiderna, liksom dialektalt/regionalt och socialt.
 7. Esaias Tegnér

  Tegnér, Esaias, född 13 november 1782, död 2 november 1846, skald, lärd, prästman, ledamot av Svenska Akademien från 1819; jämför släktartikel Tegnér.
 8. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 9. metafysik

  metafysik, grekiskt uttryck som under senantiken kom att bli en filosofisk fackterm för de problem som avhandlades i en del av de aristoteliska skrifterna, nämligen i ”de (böcker) som kommer efter de fysiska”, grekiska ta meta ta physika ( biblia).
 10. lidandets problem

  lidandets problem. Lidandet blir ett tankemässigt problem framför allt där det finns en tro på en gudomlig skapelse och en allsmäktig, kärleksfull styrelse av världen.