1. avhjälpande av fel

  avhjälpande av fel, köprättslig term för den skyldighet som bl.a. vilar på säljare av lös egendom.
 2. fattigdom

  fattigdom, levnadsstandard som är oacceptabelt låg.

 3. sömn

  sömn, regelbundet återkommande, spontant uppträdande tillstånd med nedsatt förmåga att reagera på yttre stimuli, en form av vila.

 4. justitieombudsman

  justitieombudsman, JO, titeln för envar av riksdagens ombudsmän.
 5. steril

  steril betyder dels fri från bakterier, virus och liknande, dels ofruktsam, som inte kan fortplanta sig, inte få barn.
 6. garanti

  garanti, avtalsbestämmelse som medför ansvar för att en vara eller en tjänst är av viss beskaffenhet, har viss hållbarhet eller funktionsduglighet.
 7. epatraktor

  epatraktor, bil som byggts om för att användas som dragfordon för andra fordon eller för arbetsredskap.
 8. brytningsfel

  brytningsfel, ametropi, optiskt synfel, onormal ljusbrytning i ett öga.
 9. erektion

  erektion, resning, ansvällning, förstoring av vissa kroppsdelar, t.ex. bröstvårtor, penis och klitoris.
 10. kompostering

  kompostering, biologisk nedbrytning av organiskt material i syrerik miljö.