1. Mexico

  Mexico, Mexiko, stat i södra Nordamerika.

 2. tillförlitlighet

  tillförlitlighet, kvalitetsdimension hos ett system som speglar dess förmåga att fungera på ett tillfredsställande sätt med ett minimum av störningar, fel och reparationer.
 3. Västerås recess

  Västerås recess, vedertagen benämning på beslutet vid riksdagen i Västerås 1527.
 4. katarakt

  katarakt, grå starr, grumling av ögonlinsen så att ljuset inte kan nå näthinnan i normal omfattning.
 5. anemi

  anemi kallar läkarna det som i vardagligt språk ofta kallas ”blodbrist”.
 6. hydrocefalus

  hydrocefalus, vattenskalle, en följd av ett hinder för hjärn- och ryggmärgvätskans cirkulation från det ställe där vätskan bildas (i kärlrika strukturer, plexus chorioidei, i hjärnans ventriklar) till den plats där den resorberas till blodbanan (araknoidala villi i den hårda hjärnhinnans venösa avflöde, sinus durae matris).
 7. dikning

  dikning, åtgärd för markens avvattning, vanligen genom anläggning av större eller mindre avlopp.
 8. hjärtdöd

  hjärtdöd, benämning på den vanligaste formen av död, då hjärtaktivitet och andning upphör.
 9. rymdfärja

  rymdfärja, återanvändbar rymdfarkost för transport av satelliter och annan last till och från omloppsbana runt jorden.
 10. fel

  fel, juridisk term som innebär att ett avtal inte fullgjorts på avtalat sätt eller såsom mottagaren av en vara eller tjänst med fog kunnat förvänta sig.