1. sluss

  sluss är en anordning där båtar i ett vattendrag kan lyftas eller sänkas från en nivå till en annan.
 2. prostataförstoring

  prostataförstoring, benign prostatahyperplasi ( BPH), godartad förstoring av prostatakörteln som uppstår genom ökad bildning av dels egentliga körtelceller, dels glatta muskelceller som ingår i körteln.
 3. underhållsteknik

  underhållsteknik, åtgärder för att vidmakthålla eller återställa prestationsförmågan hos tekniska utrustningar, såväl hos ett helt tekniskt system som hos en enstaka komponent i systemet.
 4. avhjälpa

  a`vhjälpa verb avhjälpte avhjälpt, pres. avhjälper ORDLED: av--hjälp-er SUBST.: avhjälpande
  Svensk ordbok
 5. sömnmedel

  sömnmedel, hypnotikum, pluralis hypnotika, ämne som påskyndar insomningen eller motverkar för tidigt uppvaknande.
 6. skulderdystoci

  skulderdystoci, förlossningskomplikation som innebär att fostrets axlar sitter fast när huvudet är framfött.
 7. urinretention

  urinretention, oförmåga att tömma urinblåsan helt.
 8. Lutherska Världsförbundet

  Lutherska Världsförbundet ( LVF), engelska Lutheran World Federation ( LWF), en sammanslutning av lutherska kyrkor i alla världsdelar (124 kyrkor 1998, med sammanlagt över 57 miljoner medlemmar).
 9. New Alliance for Food Security and Nutrition

  New Alliance for Food Security and Nutrition, gemensamt åtagande mellan G8-länderna och afrikanska länder i ett försök att avhjälpa svält och undernäring.
 10. systemutveckling

  systemutveckling, aktivitet i vilken man systematiskt utreder förutsättningarna för att genom ett datorstött informationssystem (IS) förbättra verksamheten i ett företag eller en organisation samt i överensstämmelse med resultatet utformar, konstruerar och inför IS i praktisk tillämpning.