1. New Alliance for Food Security and Nutrition

  New Alliance for Food Security and Nutrition, gemensamt åtagande mellan G8-länderna och afrikanska länder i ett försök att avhjälpa svält och undernäring.
 2. dator

  dator, digital enhet för beräkning, symbolbehandling och kommunikation.

 3. gulspetssjuka

  gulspetssjuka, bristsjukdom på främst havre och korn, orsakad av kopparbrist.
 4. musarm

  musarm, musarmssyndrom, benämning på symtom från skulder–arm–handregionen, eller del därav, som uppkommer vid arbete med dator.
 5. London

  London, huvudstad i Storbritannien; 8,8 miljoner invånare (2016) i storstadsområdet.

 6. Schering AG

  Schering AG, Berlin, tysk läkemedelskoncern.
 7. avvisande av gods

  avvisande av gods, köprättslig term för den rättighet som tillkommer en köpare vid fel i varan.
 8. nätbrum

  nätbrum, störning i radioapparat eller förstärkare för ljudsignaler, yttrande sig i ett brummande ljud i högtalaren.
 9. flygande inspektion

  flygande inspektion, stickprovskontroll av skicket hos fordon som påträffas på väg eller som nyligen använts i trafik.
 10. kromatisk aberration

  kromatisk aberration, avbildningsfel i linser.