1. Kungafonden Med folket för fosterlandet

  Kungafonden Med folket för fosterlandet, stiftelse med uppgift att genom bidrag minska eller avhjälpa ekonomiska verkningar av skada eller sjukdom som uppkommit vid tjänstgöring eller i samband med annan verksamhet inom totalförsvaret.
 2. starthjälp

  starthjälp, form av flyttningsbidrag vars syfte är att stimulera arbetskraftens geografiska rörlighet.
 3. Mortons metatarsalgi

  Mortons metatarsalgi (efter den amerikanske kirurgen Thomas G. Morton, 1835–1903), smärtor strålande ut i vanligen tredje och fjärde tån på grund av förändringar ( Mortons neurom) i tårnas hudnerver som kommer fram mellan mellanfotbenens ledhuvuden.
 4. aortakoarktation

  aortakoarktation, coarctatio aortae, medfödd förträngning av aorta, vanligen belägen strax under aortabågen.
 5. färgstick

  färgstick, i fototekniken fel som innebär att en av färgerna i ett färgfotografi dominerar på grund av felexponering och ligger som en slöja över bilden samt förvanskar nyanserna.
 6. byggfelsförsäkring

  byggfelsförsäkring, obligatorisk skadeförsäkring som omfattar fel eller skador som anmäls inom tio år efter det att byggnadsarbetet har godkänts vid besiktning.
 7. hjärtröta

  hjärtröta, sjukdom på betor som orsakas av borbrist och som yttrar sig i små förkrympta hjärtblad, vilka med tiden övergår i en svart röta i nacken och nedåt roten.
 8. GSM

  GSM, engelska global system for mobile communications, digitalt mobiltelefonsystem ursprungligen tänkt för användning enbart i Europa men som i dag används i de flesta länder i världen.
 9. miljökvalitetsnormer

  miljökvalitetsnormer, av regeringen eller myndighet meddelade föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa och miljö eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljö.
 10. stärkande medel

  stärkande medel, roborans , tonikum, förr benämning på medicin som ansågs vara allmänt uppiggande, avhjälpa trötthet och dålig aptit samt öka prestationsförmågan.