1. djävul

  djä`vul subst. ~en djävlar ORDLED: djävul-en
  Svensk ordbok
 2. lappa

  lapp`a verb ~de ~t ORDLED: lapp-ar SUBST.: lappande, lappning
  Svensk ordbok
 3. råda

  1rå`da verb rådde rått, pres. råder ORDLED: råd-er SUBST.: rådande (till 2); 1råd (till 1)
  Svensk ordbok
 4. hjälp

  1hjälp subst. ~en ~ar ORDLED: hjälp-en
  Svensk ordbok
 5. gå verb gick gått gången gångna, pres. går SUBST.: gående (till 1 och 7); 1gång (till 1 och 4)
  Svensk ordbok