1. fabeldjursserie

  fabeldjursserie, tecknad serie där talande djur är bärande figurer.
 2. Albert Luthuli

  Luthuli, Albert, 1898–1967, sydafrikansk politiker, ANC:s ledare 1952–60.
 3. François Truffaut

  Truffaut, François, 1932–84, fransk filmregissör.
 4. Jean-Luc Godard

  Godard, Jean-Luc, född 3 december 1930, fransk filmregissör.

 5. Georges Bizet

  Bizet, Georges, född 25 oktober 1838, död 3 juni 1875, fransk tonsättare.
 6. Övedskloster

  Övedskloster, gods i Sjöbo kommun, Skåne (Skåne län).
 7. kvietism

  kvietism, radikal riktning inom romersk-katolsk mystik på 1600-talet, framför allt representerad av den spanske prästen Miguel de Molinos (1628–96) med hans vitt lästa bok ”Guida spirituale” (1675; ”Andlig vägvisare”).
 8. kvaternion

  kvaternion, fyrdimensionellt talsystem definierat av W.R. Hamilton 1843.
 9. Adrienne Rich

  Rich, Adrienne, 1929–2012, amerikansk författare och feminist.

 10. Count Basie

  Basie, William (”Count”), 1904–84, amerikansk jazzmusiker (pianist och orkesterledare).