1. kolchos

  kolchos, kollektivt organiserat jordbruk i det dåvarande Sovjetunionen.

 2. tionde

  tionde, kyrklig skatteform med ursprung i Gamla Testamentet (Första Moseboken 14:20 och Femte Moseboken 14:22).
 3. indelningsverket

  indelningsverket, administrativt system för hantering av statens inkomster och utgifter inom äldre svensk förvaltning.

 4. David Ricardo

  Ricardo, David, född 18 eller 19 april 1772, död 11 september 1823, brittisk ekonom, parlamentsledamot 1819–23.
 5. senap

  senap, gemensamt namn på flera arter korsblommiga växter vilkas frön används till kryddan senap.

 6. hirs

  hirs, vipphirs, Panicum miliaceum, art i växtfamiljen gräs.

 7. divisionalisering

  divisionalisering, indelning av ett företags verksamhet i resultatenheter, divisioner.
 8. AP-fonder

  AP-fonder, Allmänna pensionsfonder, förvaltande organ för medel inom försäkringen för inkomstgrundad ålderspension.
 9. morgongåva

  morgongåva, brudgummens gåva till bruden på morgonen efter bröllopet.
 10. riskkapital

  riskkapital, riskvilligt kapital, engelska venture capital, ven cap, kapital investerat i projekt som innebär ett risktagande.