1. avklädning

    a`vklädning subst. ~en ~ar ORDLED: av--kläd-ning-en
    Svensk ordbok
  2. avkläda

    a`vkläda äv. a`vklä verb avklädde avklätt, pres. avkläder äv. avklär ORDLED: av--kläd-er SUBST.: avklädande, avklädning; avklädsel
    Svensk ordbok