1. avknoppa

  a`vknoppa verb ~de ~t ORDLED: av--knopp-ar SUBST.: avknoppande, avknoppning
  Svensk ordbok
 2. membran

  membran, tunn skiljevägg eller hinna, hos den levande cellen den struktur som omsluter cytoplasman och avgränsar den från den yttre miljön (cellmembran, plasmamembran) samt de strukturer som avgränsar organeller inuti cellen; en äldre benämning är enhetsmembran.
 3. hematopoes

  hematopoes, hemopoes, blodbildning, kroppens system för produktion av blodets formade beståndsdelar, det vill säga röda blodkroppar (erytrocyter), de olika typerna av vita blodkroppar (leukocyter) samt trombocyter (blodplättar).

 4. öronmanet

  öronmanet, Aurelia aurita, art i ordningen skivmaneter.

 5. histologi

  histologi, vävnadslära, vetenskapen om de normala vävnadernas mikroskopiska uppbyggnad (celltyper, mellansubstans och trådstrukturer, arkitektur jämte cellernas strukturella och funktionella samordning).
 6. bandmaskar

  bandmaskar, binnikemaskar, Cestoda, klass plattmaskar med ca 4 000 arter, som samtliga är parasiter med komplicerade livscykler.
 7. Waste Management, Inc.

  Waste Management, Inc., Houston, Texas, amerikanskt storföretag inom avfallshantering och återvinning.
 8. Perstorp AB

  Perstorp AB, Perstorp, en av Sveriges största kemiska industrier.
 9. Scancem AB

  Scancem AB, Malmö, tidigare koncern med tillverkning och distribution av byggmaterial.
 10. WMI

  WMI, Waste Management International plc , företag inom avfallshantering och återvinning, avknoppat från WMX Technologies Inc.