1. ekinokockos

  ekinokockos, echinococcosis, blåsmasksjuka, hydatidos, infektionssjukdom hos människan och djur orsakad av arter av dvärgbandmaskar, framför allt arterna Echinococcus granulosus (kallad hundens dvärgbandmask) och Echinococcus multilocularis (kallad rävens dvärgbandmask).
 2. AT&T

  AT&T, American Telephone & Telegraph Corporation, Dallas, amerikanskt företag, tillverkare av utrustning för telekommunikationer och ledande driftsföretag inom fjärrtelefonnätet i USA.
 3. läkemedelsindustri

  läkemedelsindustri, gren inom kemiska industri som tillverkar läkemedel.
 4. Celsiuskoncernen

  Celsiuskoncernen, tidigare högteknologisk industrigrupp med tyngdpunkt på försvarsmateriel.
 5. CBS Corporation

  CBS Corporation, New York, amerikanskt TV- och radiobolag.

 6. Shell

  Shell, Royal Dutch/Shell Group, Royal Dutch Shell plcHaag, nederländsk–brittisk oljekoncern.
 7. ringbärare

  ringbärare, Cycliophora , stam djur som lever i havet som symbionter på kräftdjurs mundelar.
 8. öl

  öl, alkoholdryck framställd av mältad säd (oftast korn), humle, vatten och jäst (se bryggeriteknik).
 9. avknoppning

  a`vknoppning subst. ~en ~ar ORDLED: av--knopp-ning-en
  Svensk ordbok