1. membran

  membran, tunn skiljevägg eller hinna, hos den levande cellen den struktur som omsluter cytoplasman och avgränsar den från den yttre miljön (cellmembran, plasmamembran) samt de strukturer som avgränsar organeller inuti cellen; en äldre benämning är enhetsmembran.
 2. öronmanet

  öronmanet, Aurelia aurita, art i ordningen skivmaneter.

 3. Shell

  Shell, Royal Dutch/Shell Group, Royal Dutch Shell plcHaag, nederländsk–brittisk oljekoncern.
 4. histologi

  histologi, vävnadslära, vetenskapen om de normala vävnadernas mikroskopiska uppbyggnad (celltyper, mellansubstans och trådstrukturer, arkitektur jämte cellernas strukturella och funktionella samordning).
 5. intraprenör

  intraprenör, person som verkar som förnyare av affärsverksamheten inom ett större företag eller av en offentlig förvaltning.
 6. hematopoes

  hematopoes, hemopoes, blodbildning, kroppens system för produktion av blodets formade beståndsdelar, det vill säga röda blodkroppar (erytrocyter), de olika typerna av vita blodkroppar (leukocyter) samt trombocyter (blodplättar).

 7. megakaryocyt

  megakaryocyt, flerkärnig, mycket stor cell i benmärgen.
 8. sjöpennor

  sjöpennor, Pennatulacea, ordning koralldjur som omfattar 14 familjer och förekommer i alla hav.
 9. Electroluxkoncernen

  Electroluxkoncernen, Electrolux, Stockholm, internationell industrikoncern med moderbolaget AB Electrolux.
 10. digena sugmaskar

  digena sugmaskar, Digenea, klass plattmaskar som omfattar mer än 5 000 arter.